GAMLA VASA SJUKHUS

Terapiutrymmen
Beställare: Senatsfastigheter
Plats: Gamla Vasa
Projekttyp: Renovering och ändring av användningsändamål
Yta: 210m2
Skyddsbeteckning: s-1
Färdigställt: 2019

Huset är byggt på sent 1800-tal som läkarbostad vid dåvarande Länssjukhuset i Vasa, nuvarande Gamla Vasa sjukhus i Gamla Vasa. Byggnaden är en del av ett historiskt värdefullt och vackert område. Genom åren har byggnaden renoverats och byggts om enligt användarnas behov. 1980 grundrenoverades byggnaden och ändrades om till daghem för sjukhuspersonalens barn. Vid renoveringen togs en stor del av de gamla ytmaterialen bort och ersattes med tidsenliga material.

År 2016 avslutades daghemsverksamheten och 2019 gjorde vi huvud- och arkitektplanering för omändring av användningsändamål till terapiutrymmen för patienterna. Som utgångspunkt gick vi tillbaka till byggnadens originalritningar för att förstå vilka förändringar byggnaden har genomgått och vilka förändringar som kunde vara lämpliga för den kommande renoveringen. Vi eftersträvade att hålla fast vid och om möjligt återställa den ursprungliga planlösningen och färgsättningen både exteriört och interiört, vilket också passade de nya användarna. Gamla dörrar, paneler, lister och golv sparades om möjligt.

Alla förändringar som gjorts under årens lopp är en del av byggnadens historia och de synliggjordes med färg- och materialval som hör till ändringens tid. Till exempel så har toaletter som lagts till på 1980-talet har fått rosa väggkakel och våtrumsmatta, istället för att efterlikna lösningar från byggnadens byggår.

Resultatet av renoveringen har tagit tillbaka byggnaden närmare sin ursprungliga utformning och gett sina nya användare rofyllda och funktionella utrymmen som berättar en del av sin historia.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google