VASA CENTRALSJUKHUS

U-Byggnad
Beställare: Vasa sjukvårdsdistrikt
Plats: Vasa
Projekttyp: Nybyggnad
Yta: 7000m ²
Färdigställd: 2018

Vasa centralsjukhus och U-byggnaden ligger på Sandögatan i Vasa. Byggnaden innehåller sjukhusets eget apotek samt isotoplaboratoriet. Inför framtida renoveringar och ombyggnationer på sjukhusområdet planeras också buffertutrymmen i byggnaden som tillfälligt kan inhysa olika avdelningar och kliniker.

Den nya fyra våningar höga byggnaden är placerad alldeles intill den gamla huvudbyggnaden och ansluter sedan till sjukhusområdets övriga byggnader genom en underjordisk tunnel på den lägsta våningen. Projektet genomfördes i tre skeden. Det första skedet var den lägsta våningen och tunneln samt tillhörande tekniska utrymmen och utrymmen för fastighetsskötsel. Det andra skedet innefattade apotekets utrymmen ovan jord samt social- och buffertutrymmen och i det sista skedet byggs ett lager för infusionsvätska. Förutom tillägget av en ny byggnad innehåller projektet också ändringar av gården och trafikarrangemangen.

Sjukhusverksamheten i byggnaden sätter stränga krav på planeringen så som tillgänglighet, ergonomi, hygien samt logistik. Målet med planeringen var att skapa förutsättningar för effektiv och säker verksamhet, där byggnadens livscykel, framtida underhållskostnader och materialens effekt på hälsan tas i beaktande. Planeringen genomfördes med BIM-modellering i samarbete med övriga planerare.

Byggnadens bärande konstruktion består av traditionellt pelar-balksystem, stommen är betong och fasadmaterialet är i huvudsak betong, glas och nät. Kriterier vid valen av material var att de skulle vara underhållsfria och hållbara lösningar. Apparater, utrustning och material inomhus är noggrant utvalda för att de ska vara hygieniska och lätta att rengöra.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google