FABRIIKKI

Vasa Universitet
Beställare: Senatsfastigheter
Plats: Vasa
Projekttyp: Ändring, renovering samt inomhusluftsprojekt
Yta: 11 200m²
Skyddsbeteckning: sr-3

Färdigställd: 2009
 

 

Den äldsta byggnaden på Vasa universitets campus är Finlaysons före detta fabriksbyggnad som nu kallas ”Fabriikki”. Industribyggnaderna byggdes på 1850-talet i Manchester-stil med nygotiska torn och tegelfasader och består av 3-4 våningar höga sammankopplade byggnadskroppar. Syftet med projektet var att omorganisera planlösningen och renovera byggnaden för att möta universitetets behov och också att lösa problem med inomhusluften.

Byggnaderna på området har byggts stegvis men till en helhet med endast subtila skitningar. Nödvändiga ändringar, t.ex. placering av nya entréer, planerades omsorgsfullt för att bevara den enhetliga miljön.

I utrymmena är fem av Vasa Universitets fakulteters arbetsrum, föreläsnings- och datasalar, språkstudior och matsal. På den översta våningen bevarades rumsindelningen delvis oförändrad, p.g.a. av att bottenbjälklaget förnyades möjliggjordes en friare ändring av rumsindelningen på de lägre våningarna. Det var viktigt att de förändringar som genomfördes gjordes med respekt för den gamla byggnadens karaktär. Lobbyer och nya entréer leder studerandeströmmar främst till de undre våningarna medan de övre våningarna ger utrymme för lugn och ro. De nya utrymmena bildar en trivsam och naturnära del av Vasa Universitet och är samtidigt ett fönster för områdets industriella historia.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google